HINK-STAP-OVER is een campagne in samenwerking met klimaat-organisatie Urgenda. Wij, tien studenten van de HKU, willen alle studenten van Nederland eenvoudig laten overstappen naar een duurzame en groenere bank. Want wil je liever dat je geld in olie,
gas en palmolie wordt geïnvesteerd of in windmolenparken en de verduurzaming van Nederland? Daarom laten we met deze campagne zien waarom het nodig is om over te stappen
en hoe makkelijk het is.
Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland
sneller duurzaam wil maken. Urgenda streeft ernaar dat Nederland in 2030 alleen
nog maar gebruik maakt van 100% duurzame energie. Dit willen zij realiseren aan
de hand van projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en een
circulaire economie. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden,
maatschappelijke organisaties en particulieren.